نکات مالیاتی که لازم است بدانیم

 هفت مرجع رسیدگی به شکایات مالیاتی ⇐ در نظام مالیاتی ایران هفت مرجع برای بررسی شکایات و حل اختلافات مالیاتی وجود دارد. پنج مرجع از مراجع مذکور، درون سازمانی و…

ادامه خواندننکات مالیاتی که لازم است بدانیم

درگاه های ارتباطی بابت مالیات

درگاههای ارتباطی بابت مالیات هر درگاه برای وظایف مشخص و الزام اور طراحی شده است و عدم انجام وظایف در مواعد قانونی مقرر شده علاوه بر جرم ،مسیر پرونده های…

ادامه خواندندرگاه های ارتباطی بابت مالیات

تفویض بخشودگی جرایم تا پایان اردیبهشت ماه با شروط جدید!!

در آخرین تفویض بخشودگی جرایم ، اختیار بخشودگی جرایم توسط ادارات کل، منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مودیان مالیاتی شده است.…

ادامه خواندنتفویض بخشودگی جرایم تا پایان اردیبهشت ماه با شروط جدید!!