طریقه اعتبارسنجی در صورتحساب الکترونیکی

طریقه اعتبارسنجی در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟ در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری می‌باشد؛ لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد؛ لیکن در صورت…

ادامه خواندنطریقه اعتبارسنجی در صورتحساب الکترونیکی

محرومیت کسبه درصورت نداشتن شناسه یکتا

کسبه شناسه یکتا نگیرند از خدمات حکومتی محروم می‌شوند مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: از ٢۶ اردیبهشت ماه هر کسبه‌ای شناسه یکتا نداشته باشد از خدمات حکومتی محروم خواهند…

ادامه خواندنمحرومیت کسبه درصورت نداشتن شناسه یکتا

نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی

نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده و در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)…

ادامه خواندننرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی