کسر هزینه‌ اجاره، آموزش و پزشکی از درآمد مالیاتی

🔹بر اساس جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مهم خانوار از جمله اجاره مسکن، آموزش و پزشکی از مجموع درآمد فرد کسر و سپس مالیات آن محاسبه می‌شود.

🔹لایحه مالیات بر مجموع درآمد در روز‌های اخیر به مجلس ارسال شده و اعلام وصول شده است.