نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی
  • نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی در سکوهای داخلی

بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده و در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور،کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) ‌های داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) ‌های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.