محرومیت کسبه درصورت نداشتن شناسه یکتا

کسبه شناسه یکتا نگیرند از خدمات حکومتی محروم می‌شوند

مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت:

  • از ٢۶ اردیبهشت ماه هر کسبه‌ای شناسه یکتا نداشته باشد از خدمات حکومتی محروم خواهند شد .
  •  باید بیش از دو میلیون پروانه کسب کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند و خوشبختانه واحد‌های صنفی هم برای تحقق این موضوع پای کار هستند.
  • وی با تاکید بر اینکه تا ٢۵ اردیبهشت ماه باید تمام پروانه‌های کسب های کاغذی الکترونیک و به شناسه یکتا تبدیل شوند، گفت: اگر کسبی ٢۶ اردیبهشت ماه شناسه یکتا نداشته باشد از تمام خدمات حکومتی محروم خواهد شد./ایلنا