برخی معافیت های مالیاتی کاربردی
بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
  1. برای صاحبان املاک اجاری موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم ۷۵ میلیون تومان
  2. برای صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، ۱۰۰ میلیون تومان
  3. برای صاحبان مشاغلی که از پایانه فروشگاهی موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند معافیت مالیاتی ماده ۱۰۱ ق.م.م ، ۱۴۴ میلیون تومان
  4. برای اشخاص مشمول بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ، تا میزان ۴ برابر معافيت ماده ۸۴ قانون مذکور [ ۵۷۶ میلیون تومان ]