الگوي ضوابط تعيين ارزش اجاري املاک

این الگو که در اختیار مأموران رسیدگی به درآمد اجاره بعد از ارسال اظهارنامه املاک توسط مؤدیان قراردارد، گاها ممکن است مغایرت هایی در تشخیص رقم بخورد که شما با تطبیق الگو و قرارداد میتونید در قالب اعتراض لوایح دفاعی را ارائه نمایید.

_⁨الگوی_ضوابط_اجرایی_تعیین_ارزش_اجاری_املاک_⁩